Strona głównaAktualnościSTARCRAFT II – INFORMACJE O AKTUALIZACJI 4.7.1

STARCRAFT II – INFORMACJE O AKTUALIZACJI 4.7.1

Dzisiaj startujemy z czwartym sezonem 2018 oraz wprowadzamy nowe zmiany balansu, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim graczom zawodowym i członkom społeczności, którzy służyli nam swoimi opiniami – bez was nie dalibyśmy rady!

OGÓLNE

 • Nowe zwieńczenie trofeum na sezon czwarty: Hydralisk

TRYB WIELOOSOBOWY

TERRANIE

 • Wdowia mina
  • Teraz ulepszenie Szpony drążące na stałe maskuje wdowie miny, kiedy są zagrzebane.
  • Po opracowaniu Szponów drążących wdowie miny posiadać będą wskaźnik wizualny pokazujący czy jednostka ma ulepszenie.
 • Cyklon
  • Teraz wymaga budowy laboratorium technologicznego w fabryce.
  • Zmniejszono wytrzymałość ze 180 do 120 punktów.
  • Zwiększono szybkość ruchu z 4,13 do 4,73.
  • Zmieniono uzbrojenie Działko Tornado na Wyrzutnię rakiet Tajfun:
   • Zmieniono obrażenia z 3 punktów (+2 przeciwko celom opancerzonym) na 18.
   • Pozwala atakować jednostki powietrzne i naziemne.
   • Zmieniono szybkość broni z 0,1 na 0,71.
   • Zmniejszono zasięg z 6 do 5.
   • Zmieniono wartość ulepszenia broni +1 do +2, aby dostosować ją do nowej wartości zadawanych obrażeń.
  • Zmieniono zdolność Namierzanie:
   • Może być używana automatycznie.
   • Teraz może obierać za cel jednostki mechaniczne i budowle.
   • Zmieniono zadawane obrażenia ze 160 do 400 punktów w ciągu 14 sekund.
  • Usunięto ulepszenie Szybkostrzelne wyrzutnie.
  • Dodano ulepszenie Akcelerator pola magnetycznego:
   • Po opracowaniu ulepszenia Akcelerator pola magnetycznego, Namierzanie zadaje 400 punktów obrażeń (+400 przeciwko jednostkom opancerzonym) w ciągu 14 sekund celom naziemnym i latającym.
 • Thor
  • Zmniejszono premię do pancerza z 2 do 1 punktu.
  • Zmniejszono promień wybuchu ładunku wybuchowego z 0,6 do 0,5.
  • Zmieniono obrażenia zadawane przez Działa Punisher 250 mm z 35 punktów (+15 przeciwko celom opancerzonym) na 40 (+15 przeciwko celom masywnym).
  • Zmieniono premie za ulepszenia uzbrojenia pojazdów dla Działa Punisher 250 mm z +3 punktów (+2 przeciwko celom opancerzonym) na +4 (+2 przeciwko celom masywnym). Zmieniono szybkość broni Działa Punisher 250 mm z 2,14 na 1,71.
 • Prom medyczny
  • Zmieniono nazwę ulepszenia „Wielkopojemne zbiorniki paliwa” na „Układ szybkiego rozruchu”.
  • Ulepszenie Układ szybkiego rozruchu nie wydłuża już czasu działania Dopalaczy z 4,29 do 6,43 sekundy. Teraz skraca czas odnowienia z 8,57 do 6,43 sekundy.
  • Teraz promy medyczne mogą leczyć jednostki objęte działaniem wiązki grawitonowej feniksów.
 • Banshee
  • Zmniejszono koszt ulepszenia Hiperwirniki z 200/200 do 150/150.
 • Kruk
  • Zmniejszono przeciwpancerne obrażenia rozpryskowe z 15 do 0 punktów.
  • Poza osłabieniem pancerza, pocisk przeciwpancerny osłabia też osłony protosów o 3.
 • Krążownik
  • Usunięto losowe opóźnienie między strzałami.
  • Zmniejszono obrażenia zadawane przez baterię laserową P-P z 6 do 5 punktów.
  • Teraz może strzelać w ruchu.
  • Zmniejszono obrażenia zadawane przez działo Yamato z 300 do 240 punktów.
 • Stacja inżynieryjna
  • Neostalowa rama i opancerzenie budowli zostaną połączone w jedno ulepszenie o nazwie Neostalowy pancerz, który zachowa funkcjonalność obu, kosztować będzie 150/150, a jego opracowanie zajmie 100 sekund.
 • Koszary, fabryka, port gwiezdny – Laboratorium technologiczne
  • Jeśli gracz próbuje wzlecieć budowlą, kiedy w przyłączonym laboratorium technologicznym opracowywane jest ulepszenie, otrzyma czerwony komunikat o błędzie informujący, że jest to niemożliwe.
 • Wieża radarowa
  • Teraz obrys budowli przed jej postawieniem pokazuje wskaźnik zasięgu na minimapie.

ZERGI

 • Królowa
  • Transfuzja nie przywraca już natychmiast 125 punktów zdrowia. Teraz przywraca 75 punktów od razu i dodatkowe 50 przez kolejne 7,14 sekundy.
 • Tumor biomasy, czerw nydusowy
  • Wydłużono przerwy między fazami wydzielania z 0,3 do 0,45.
 • Nadrządca
  • Wydłużono przerwy między fazami wydzielania z 0,36 do 0,45.
 • Zergling
  • Zmniejszono szybkość wygrzebywania z 0,71 do 0,36.
  • Skrócono losowe opóźnienie wygrzebywania z 0,36 do 0,08.
 • Karakan
  • Zmniejszono koszt Szponów kopiących ze 150/150 do 100/100.
  • Szpony kopiące nie zwiększają już regeneracji zdrowia karakanów z 7 do 14 punktów na sekundę.
 • Hydralisk
  • Zmniejszono szybkość wygrzebywania z 0,71 do 0,36.
  • Skrócono losowe opóźnienie wygrzebywania z 0,36 do 0,08.
  • Zmieniono szybkość ataku igłokolcami z 0,54 na 0,59.
 • Infektor
  • Zmniejszono promień działania jednostki z 0,75 do 0,625;
  • Zmniejszono skalę modelu z 0,85 do 0,75.
  • Teraz promień zagrzebanej jednostki jest dopasowany do nowego promienia niezagrzebanej jednostki.
  • Infektory mogą się teraz poruszać, gdy są zagrzebane.
  • Przyrost grzybni nie będzie już pozwalał jednostkom na korzystanie z Mignię™cia, Skoku taktycznego ani na obsadzanie transportowców/budowli.
  • Zwiększono zasięg użycia zainfekowanych terran z 7 do 8.
 • Ultralisk
  • Dodano nowe ulepszenie: Synteza anaboliczna
   • Koszt: 150 minerałów/150 wespanu Czas opracowania: 42,85 sekundy
   • Zwiększa szybkość ultraliska poza biomasą z 4,13 do 4,55.  Szybkość na biomasie pozostanie tam sama – 5,36.
   • Po opracowaniu Syntezy anabolicznej ultralisk posiadać będzie wskaźnik wizualny pokazujący czy jednostka ma ulepszenie.
 • Sieć nydusowa/Czerw nydusowy
  • Zmniejszono koszt Sieci nydusowej ze 150/200 do 150/150.
  • Zmniejszono koszt Czerwia nydusowego ze 100/100 do 50/50.
  • Czerwie nydusowe nie są już niezniszczalne, kiedy się wyłaniają i teraz mają 6 punktów pancerza.
 • Zagrzebywanie/Wygrzebywanie
  • Zagrzebanie i wygrzebanie zostały rozdzielone na swa osobne przyciski.
  • Zagrzebane i wygrzebane jednostki zergów będą teraz znajdować się na tej samej zakładce, a podwójne kliknięcie myszki wybierze je wszystkie.

PROTOSI

 • Nexus
  • Przywołanie zbiorcze zmieniło nazwę na Przywołanie strategiczne.
  • Zmniejszono promień Przywołania strategicznego z 6,5 do 2,5.
  • Skrócono czas odnowienia Przywołania strategicznego ze 130 do 85 sekund.
  • Teraz Zakrzywienie czasoprzestrzeni będzie powodować wyświetlanie wskaźnika wizualnego na budowlach objętych efektem działania zdolności.
 • Wartownik
  • Zmniejszono zużycie energii przez Halucynację ze 100 do 75 punktów.
  • Zwiększono promień Osłony strażniczej z 4 do 4,5.
 • Wysoki templariusz
  • Teraz Sprzężenie zwrotne zadaje 0,5 punktu obrażeń za każdy odebrany punkt energii (wcześniej 1 punktu obrażeń na 1 punkt energii).
 • Mroczny templariusz
  • Czas opracowywania Mrocznego przejścia został skrócony ze 121 do 100 sekund.
  • Skrócono czas odnowienia Mrocznego przejścia z 21 do 14 sekund.
 • Stacja robotyki
  • Zmniejszono koszt z 200/200 do 150/150.
 • Kolos
  • Teraz wieżyczka z uzbrojeniem kolosa może śledzić cele.
 • Destabilizator
  • Oczyszczający rozbłysk przywrócono do stanu przed aktualizacją 4.0. Wypuszcza on kulę energii, wyzwalającą po 2 sekundach silne wyładowanie, które zadaje pobliskim jednostkom naziemnym i budowlom 155 punktów obrażeń rozpryskowych oraz dodatkowe 55 punktów obrażeń osłonom wszystkich pobliskich jednostek naziemnych w promieniu działania zdolności.
  • Oczyszczający rozbłysk nie wybucha już przy kontakcie z wrogimi jednostkami.
  • Teraz Oczyszczający rozbłysk wysyła przeciwnikowi sygnał ostrzegający przed zagrożeniem w chwili detonacji zamiast w fazie wystrzeliwania.
 • Promień otchłani
  • Zmniejszono redukcję szybkości Dopasowania pryzmatycznego z 40% do 25%.
 • Orkan
  • Zmniejszono koszt z 300/200 do 250/175.
  • Zmniejszono zużycie zaopatrzenia z 6 do 5.
  • Zmniejszono liczbę punktów wytrzymałości/osłon z 300/150 do 150/125.
  • Zwiększono szybkość ruchu z 2,63 do 3,5.
  • Zwiększono przyspieszenie z 1,49 do 2,8.
 • Lotniskowiec
  • Skrócono czas budowy z 86 do 64 sekundy.
  • Zwiększono liczbę punktów wytrzymałości/osłon z 250/150 do 300/150.
  • Wydłużono czas budowy przechwytywacza z 6 do 11 sekund.
  • Usunięto ulepszenie Katapulta grawitonowa ze stacji nawigacyjnej floty.
  • Zmieniono czas między wypuszczaniem kolejnych przechwytywaczy z 0,36 do 0,27.
 • Statek-matka
  • Przywołanie strategiczne statku-matki zmieniło nazwę na Przywołanie zbiorcze.
  • Teraz, poza spowalnianiem szybkości ruchu jednostek o 50%, Zakrzywienie czasoprzestrzeni zmniejsza również szybkość ataku wrogich jednostek i budowli o 50%.
 • Asymilator
  • Zmniejszono liczbę punktów wytrzymałości/osłon z 450/450 do 300/300.
 • Generator osłon
  • Zmniejszono liczbę punktów wytrzymałości/osłon z 200/200 do 150/150.
  • Teraz generator osłon może przywracać osłony jednostek objętych działaniem wiązki grawitonowej feniksów.
 • Brama
  • Teraz przekształcanie we wrota przesyłowe może działać automatycznie.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Mapy

 • Stasis ER: Naprawiono błąd, który pozwalał jednostkom walczącym w zwarciu atakować zniszczalny gruz z niżej położonych miejsc.
 • Rozdroże Kairosa ER: Stan oświetlenia nie jest już nieaktualny.
 • Multiprocesor ER: Naprawiono błąd, który pozwalał jednostkom latającym przenikać przez niektóre dekoracje.
 • Szmaragdowe Miasto ER: Naprawiono błąd, który nieznacznie ograniczał ścieżki jednostek naziemnych na niektórych rampach.

Tryb wieloosobowy

 • Krążownik
  • Górne wieżyczki nie będą już śledzić ostatniego celu, kiedy ten znajdzie się za mgłą wojny.
  • Dolne wieżyczki będą teraz śledzić cel.

Podobne artykuły