Strona głównaAktualnościJak firmy radzą sobie z pandemią? Xerox publikuje badania dot. pracy zdalnej

Jak firmy radzą sobie z pandemią? Xerox publikuje badania dot. pracy zdalnej

Globalne badanie zlecone przez Xerox Holdings Corporation pokazuje, że około 82% pracowników powróci do biur w okresie od 12-18 miesięcy. W ramach przygotowań firmy już teraz inwestują w nowe zasoby, aby wesprzeć swoich pracowników. Wiążą się z tym aż 56% wzrosty wydatków na technologię oraz przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej.
Firma Vanson Bourne przeprowadziła badania dla Xerox, podczas których przebadano 600 respondentów – decydentów IT z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Z zebranych informacji wynika, że największymi wyzwaniami związanymi z przejściem na pracę zdalną był brak przygotowania firm pod względem technologicznym (72%), trudności w komunikacji między zespołami (26%) i utrzymanie koncentracji przez pracowników (25%).
– Badania przeprowadzone przez naszą firmę pokazały, że wiele organizacji planuje powrót pracowników do biur. Jednak nagły okres izolacji i zmiany w środowiskach pracy ujawniły luki technologiczne, które wymagają nowych lub dodatkowych inwestycji w nadchodzących miesiącach – powiedział Steve Bandrowczak, prezes i dyrektor operacyjny Xerox.

Obawy pracy na home office

Przeprowadzone dla Xerox badania, pokazują, jakie obawy mieli pracownicy rozpoczynając pracę zdalną i co było dla nich największym wyzwaniem z tym związanym.  Wynika z nich, że firmy planują powrót pracowników do biura, choć rozszerzone zasady zdalnej pracy pozostaną. Co trzeci respondent badania wskazał, że boi się o bezpieczeństwo przesyłanych danych (33%), wydajność pracowników (24%) oraz o problemy technologiczne (16%). Te dane, w połączeniu z przekonaniem 95% badanych, że komunikacja osobista jest bardzo ważna dla rozwoju i oceny talentów, wskazują, że praca zdalna nie zastąpi tradycyjnych metod.Co ciekawe, badanie sprawdziło również, które państwa pokochały tryb pracy zdalnej. Okazało się, że (kolejno): USA (86%), Wielka Brytania (80%), Niemcy (80%), Kanada (77%) i Francja (75%) to kraje, w których pracodawcy największym zaufaniem darzą swoich pracowników na home office.  

Praca zdalna szybko ujawniła luki technologiczne

Nagłe przejście do pracy zdalnej stanowiło wyzwanie dla większości firm. Wśród badanych respondentów z pięciu krajów Francja była w najmniejszym stopniu przygotowana na tego typu zmiany, podczas gdy Stany Zjednoczone były niemal w pełnej gotowości. W odniesieniu do konkretnej technologii respondenci stwierdzili, że ich największe wyzwania to zdalne wsparcie IT, co zadeklarowało 35% badanych, nieodpowiednie rozwiązania w zakresie przepływu pracy (27%), brak narzędzi komunikacji i współpracy (22%) oraz brak rozwiązań opartych na chmurze (10%).Aby złagodzić przyszłe problemy o podobnej strukturze, firmy będą poszukiwać inwestycji w branży nowych technologii i dodatkowych możliwości – w tym istniejących już narzędzi, które pomogą im przyspieszyć proces cyfrowej transformacji.

Zakupy technologii zmieniają się, aby lepiej wspierać pracowników

W wyniku ujawnienia luk technologicznych związanych z zatrudnieniem głównie pracowników zdalnych, 70% respondentów IT na całym świecie odczuwa potrzebę ponownej oceny swoich wydatków budżetowych. Firmy z kolei stawiają na wzrost inwestycji w zasoby technologii (55%), rozwój oprogramowania w chmurze (65%), zdalne wsparcie (63%) i oprogramowanie do współpracy (52%).Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 zwiększa tempo zmian w zakresie transformacji cyfrowej. W jej wyniku firmy ponownie koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb pracowników zarówno za pomocą sprzętu, jak i oprogramowania.Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.Xerox.com/MakeNowWork

Metodologia badań
Ankieta została przeprowadzona przez niezależną firmę badawczą Vanson Bourne w maju 2020 r. wśród 600 respondentów z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. W badanej grupie byli decydenci IT (w tym wyżsi specjaliści), pracownicy korporacji zatrudniających powyżej 500 osób, reprezentujących takie sektory jak: usługi biznesowe, handel detaliczny, opiekę zdrowotną, usługi finansowe, podróże, czy hotelarstwo.


O firmie Xerox
Xerox Holdings Corporation jest firmą technologiczną, która tworzy i integruje oprogramowanie i sprzęt dla dużych i małych przedsiębiorstw. Na całym świecie posiada 160 lokalnych oddziałów. Jeden z nich znajduje się w Polsce. Współpracuje zarówno z firmami z sektora prywatnego, w tym z przedstawicielami branży energetycznej, bankowej i wydawniczej, jak i instytucjami publicznymi. Jest czołowym w kraju dostawcą urządzeń drukujących, kopiujących, a także usług zarządzania drukiem oraz ich outsourcingiem.

Podobne artykuły