Strona głównaAktualnościPomoc prawna w branży esportowej

Pomoc prawna w branży esportowej

W esporcie podobnie jak w tradycyjnym sporcie, istnieje zapotrzebowanie na wsparcie specjalistów, którzy pomogą uchronić się przed przykrymi konsekwencjami nieznajomości prawa. Tematyka zagadnień prawnych stała się na tyle ważna dla całej branży sportów elektronicznych, że coraz częściej możemy przyglądać się naukowym konferencjom czy debatom związanym z tą dziedziną życia. Czy rosnące zaangażowanie prawników w esporcie kończy się jedynie na stworzeniu dobrego regulaminu rozgrywek? 
Nie bez przyczyny to właśnie regulamin rozgrywek przychodzi na myśl, gdy wspomnimy o prawie w różnych dziedzinach sportu bądź esportu. Dobrze skonstruowany, przejrzysty i spójny zbiór zasad to fundament jakiejkolwiek rywalizacji. W grę wchodzą interesy zawodników, drużyn, sponsorów i organizatorów.  

Sport elektroniczny w rękach prywatnych właścicieli

Esport w dużej mierze czerpie z aktualnych rozwiązań i doświadczenia tradycyjnych dyscyplin. Posługując się przykładem piłki nożnej, zawodnicy zdani są na ocenę sędziego oraz organizacji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek. Warto tutaj zwrócić uwagę na specyfikę esportu, w którym nie funkcjonują instytucje takie jak FIFA czy UEFA, a za egzekwowanie regulaminu odpowiada podmiot prywatny, będący właścicielem ligi albo organizatorem zawodów. Decyzyjność osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozgrywek, często może być podważana, jednak w przypadku sportów elektronicznych z pomocą przychodzi wsparcie profesjonalnych kancelarii doświadczonych w danej branży. 

Dobrze skonstruowane regulaminy są podstawą każdych zawodów. Stanowią nie tylko wyznacznik zasad, z którymi zapoznać musi się każda drużyna, ale również świetną podstawę prawną dla organizatorów w przypadku problemów, oraz jasną “instrukcję” w przypadku wystąpienia niejasności. Jednak należy koniecznie pamiętać, że kwestie prawne w branży sportów elektronicznych na tym się nie kończą

wyjaśnia Lena Bortko, Brand Manager Polskiej Ligi EsportowejWarto zauważyć, że tematyka prawa w świecie sportów elektronicznych, stała się na tyle powszechna, że zainteresował się nią nawet Sejm RP. W 2018 roku udostępniony został specjalny raport Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, odnoszący się do kultury oraz zagadnień prawnych polskiej branży esportu. 
Trudno się dziwić zainteresowaniu organów państwowych sportami elektronicznymi –  stanowią one nie tylko ogromną część życia graczy, ale również wartościowy produkt narodowy, którym warto się chwalić na arenie międzynarodowej. 
Rozwój branży wirtualnej rywalizacji wiąże się z koniecznością zmian, reform oraz kontroli, w celu regulacji relacji na linii prawo – państwo – esport. Coraz więcej krajów dedykuje sportom elektronicznym nawet specjalne ministerstwa – liderem jest tutaj Korea Południowa, w której ta branża stała się częścią kultury narodowej. 
Prawo esportowe stało się również obiektem dyskusji naukowych. Śledząc agendy konferencji z udziałem autorytetów prawniczych, można z łatwością określić na jakim etapie, pod kątem prawnym, znajduje się obecnie polski rynek sportów elektronicznych oraz jakie aspekty wciąż budzą wątpliwości specjalistów.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawne Aspekty Esportu”, poruszyła między innymi:

 • problemy prawnej regulacji esportu,
 • prawne aspekty działalności z zakresu esportu w świetle rozwiązań ustawodawstwa innych państw,
 • struktura organizacyjna działalności esportowej,
 • prawne aspekty założenia drużyny esportowej,
 • prawo własności intelektualnej w esporcie,
 • problemy prawne związane z reklamą i sponsoringiem w esporcie,
 • prawo pracy w esporcie,
 • prawo karne a esport,
 • doping w esporcie,
 • problemy prawne dopingu w esporcie,
 • problemy prawa podatkowego w esporcie,
 • aspekty postępowania dyscyplinarnego w esporcie.

A po regulaminie, czas na umowy

Kolejnym krokiem ku profesjonalizacji rozgrywek esportowych jest sporządzanie umów z drużynami oraz czuwanie nad kwestiami prawnymi, związanymi z wizerunkiem graczy. Te dwa punkty odgrywają szczególną rolę, zarówno dla organizatorów imprez, jak i uczestników. Sporządzenie dokumentów jasno określających zakres praw i obowiązków zespołów, są standardem w profesjonalnych ligach oraz zawodach. 

Umowy jasno określają, na co może pozwolić sobie zarówno organizator zmagań, jak i drużyna biorąca w nich udział. Chodzi głównie o prawa do wizerunku. Z umowami, podobnie jak z regulaminem, wiąże się nie tylko rzetelne ich sporządzanie, ale również czuwanie nad ich przestrzeganiem, w czym ważne jest wsparcie specjalistów branży prawnej. Noty prawne nawiązywane z drużynami i zawodnikami są szczególnie ważne zwłaszcza dla młodych graczy, u których należy wzbudzić świadomość tego, jak wygląda profesjonalny esport. Staramy się w tym pomagać

dodaje Lena Bortko, Brand Manager Polskiej Ligi Esportowej

Bez jurysdykcji, dokument nie ma znaczenia

Specyfika branży sportów elektronicznych wymaga od organizatorów dużego zasobu wiedzy z zakresu znajomości prawa. Do jego egzekwowania coraz częściej korzysta się ze wsparcia specjalistów branży prawniczej. Przykładem są rozgrywki Polskiej Ligi Esportowej, która w 2019 roku współpracuje z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
Kancelaria “Traple” jest odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne z zakresu prawa, czuwając tym samym nad regulaminowym przebiegiem rozgrywek. Na rynku usług prawniczych Kancelaria cieszy się renomą firmy umiejącej sprostać wysokim wymaganiom i oczekiwaniom klientów. Potwierdzeniem tego są wysokie miejsca “Traple” w krajowych i międzynarodowych rankingach firm prawniczych.

Nawiązanie współpracy z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy to kolejny krok ku rozbudowie oraz profesjonalizacji Polskiej Ligi Esportowej. Nauczeni doświadczeniem wiemy, jak ważna jest kooperacja z renomowanym partnerem, który dodatkowo posiada specjalistyczną wiedzę prawniczą z zakresu esportu. Pozwoli nam to na jeszcze dokładniejsze kontrolowanie prawidłowego oraz regulaminowego przebiegu rozgrywek

ocenia Lena Bortko, Brand Manager Polskiej Ligi Esportowej

O Traple

“Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy” powstała z kancelarii adwokackiej założonej w 1993. Obecnie firma może pochwalić się 50-osobowym zespołem prawników, w skład którego wchodzą między innymi adwokaci, radcowie prawni czy doktorzy nauk prawnych. “Traple” stale świadczy pomoc prawną polskim i zagranicznym przedsiębiorcom z wielu gałęzi gospodarki. Kancelaria może pochwalić się w swoim portfolio zarówno współpracą z klientami sektora IT, jak i szerokim doświadczeniem z zakresu świadczenia usług prawnych branży sportów elektronicznych.
Więcej informacji o “Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy” dostępne jest na oficjalnej stronie internetowej: www.traple.pl

Podobne artykuły