Strona głównaAktualnościRozwój rynku gier na świecie

Rozwój rynku gier na świecie

Światowy rynek gier już kolejny rok zalicza stabilny rozwój, a dynamika zmian przezeń prezentowana zmienia podejście coraz większej liczby podmiotów działających na tym rynku.

Najbardziej dochodowe gry na świecie, dobitnie ukazują, iż dziś to właśnie zaangażowanie, a dopiero w następstwie, większa skłonność do wydawania środków na daną produkcję, jest głównym powodem ich sukcesów finansowych.

Według raportu newzoo.com rynek gier osiągnie w tym roku 159,3 miliarda dolarów (czyli wzrost o 9,3% rok do roku), a do 2023 roku przekroczy 200 miliardów dolarów. Częściowy wpływ miały na to środki powzięte w związku z pandemią COVID-19, które zwiększyły zaangażowanie oraz przychody na rynku gier.

Zmieniają się również źródła przychodów, coraz mniejszy udział ma sprzedaż fizyczna, ustępująca miejsca cyfrowej. Jednak i ona zmniejsza swój procentowy udział poprzez rosnącą dominacje przychodów wewnątrz gier.

Na poniższym wykresie widać rosnący udział transakcji wewnątrz gier – głównego modelu monetyzacji produkcji free-to-play, który dominuje na rynku mobilnym oraz PC.

Rosną również usługi subskrypcji na konsolach, które wygenerują 5,8 miliarda dolarów w 2020 roku, co stanowi 13% rynku konsol i 4% całego światowego rynku gier.

Największy wzrost odnotowały gry mobilne, które wygenerują przychody w wysokości 77,2 miliarda dolarów w 2020 roku (wzrost o 13,3% rok do roku). Większe tępo rozwoju gier na urządzenia mobilne, niż tych na PC oraz konsole, podyktowane jest kilkoma powodami:

• Gry te mają niższą barierę wejścia: ponad 2/5 światowej populacji posiada smartfony – a wiele produkcji mobilnych jest dostępnych za darmo.
• Gry mobilne jako alternatywa dla kafejek internetowych: zamknięcie tych kafejek skłoniło wielu do (tymczasowego) przejścia na gry mobilne.
• Proces tworzenia gier na telefony jest mniej złożony, i w następstwie mniej podatny na zakłócenia spowodowane pandemią.

We wszystkich trzech segmentach (PC, konsole oraz smartfony), prawie połowa wydatków konsumentów na gry będzie pochodzić z Chin oraz Stanów Zjednoczonych w 2020 r. Wzrost w nadchodzących latach będzie jednak napędzany przez wschodzące rynki w regionach takich jak Ameryka Łacińska oraz Azja i Pacyfik.

Zaangażowanie graczy na rynku

Do końca tego roku na całym świecie będzie 2,7 miliarda graczy, z których 2,5 miliarda będzie grać na urządzeniach mobilnych, 1,3 miliarda na PC oraz 0,8 miliarda na konsolach.

Jednak dzięki rozwojowi rynków w regionach takich jak Azja i Pacyfik, Bliski Wschód i Afryka
oraz Ameryka Łacińska liczba ta jest na dobrej drodze do dalszego wzrostu w nadchodzących latach.

Rok 2023 będzie kamieniem milowym dla światowego rynku gier. W tym roku globalna liczba graczy
przekroczy trzy miliardy, co oznacza CAGR (2015-2023) na poziomie + 5,6%.

Wyższy wzrost możemy dostrzec na rynkach rozwijających się, aniżeli rozwiniętych. Jest to głównie spowodowane:

• Poprawą infrastruktury internetu mobilnego;
• Tańszym i wydajniejszym telefonom;
• oraz rosnącą klasą średnią.

Poniższa grafika obrazuje podział liczby graczy oraz ich przyrost w różnych regionach:

Minione lata zafundowały nam stabilny wzrost całego rynku gier – liczby graczy czy ogólnej wartości rynku. Jednak nadchodzące lata dają nam powody, by przypuszczać, że czeka nas rewolucja na rynku, jaki znamy. Zbliżająca się premiera nowej generacji konsol czy perspektywa rozwoju jeszcze mało doskonałego grania w chmurze, mogą przynieść nowe modele biznesowe czy nowy stopień zaawansowania i dostępności gier.

Podobne artykuły