GryEVE OnlineEVE Online 06: HUD

EVE Online poradnik

EVE Online 06: HUD

Układ okien, a raczej głównych części i paneli gry (okien w EVE można otworzyć setki) występuje w dwóch wersjach: w przestrzeni i na stacji.

Na stacji składa się z lewego stałego panelu NEOCOM z którego można wywołać większość okien i paneli gry, prawego panelu stacji z przyciskiem wydokowania UNDOCK, dostępnymi usługami na stacji, oraz widoku stacji wraz z obecnie zajmowanym statkiem.  

W przestrzeni posiada ten sam lewy panel NEOCOM, bardzo ważny prawy panel OV (overview), na którym przedstawione są wszystkie obiekty w przestrzeni w odniesieniu do naszego statku, równie ważny centralny HUD statku, przedstawiający stan tarcz, armoru, hulla i capacitora. Wszystkie zafitowane na statku moduły przedstawione są na lewo od niego, natomiast na prawo mamy ikonki cargo, skanera pokładowego i zmiany widoków kamery. W górnym lewym rogu wyświetlony jest system słoneczny w którym się znajdujemy, układ słoneczny, konstelacje i region, oraz ustawiona trasa i ewentualne zadania.

EVE Online HUD

Resztę ekranu zajmuje przestrzeń kosmiczna, wraz z naszym statkiem i wszystkimi widocznymi obiektami, statkami i planetami.

NEOCOM zawiera ikony najważniejszych i najczęściej używanych okien gry, jest on dodatkowo w pełni edytowalny. Każdą ikonę można przesunąć, lub usunąć (kliknąć prawym i remove). Dodatkowo górna ikona E rozwija pełne menu z wszystkimi możliwymi opcjami, które można w dowolnej konfiguracji dołączyć do NEOCOM’u (przeciągając na NEOCOM).