GryEVE OnlineEVE Online 26: Stacking Penalty

EVE Online poradnik

EVE Online 26: Stacking Penalty

Eve karze nas za używanie większej ilości modułów lub rigów dających ten sam bonus.

Dla przykładu moduły zwiększające obrażenia od broni, lub odporności tanku na konkretne obrażenia.

Każdy dodatkowy zafitowany moduł daje coraz mniejszy bonus.

Zgodnie ze wzorem:

0.5 ^ [ ((N-1) / 2.22292)^2 ]

Gdzie N oznacza który z kolei taki sam moduł to jest.

Dla uproszczenia pięć najważniejszych:

1st: 100%
2nd: 86.9%
3rd: 57.1%
4th: 28.3%
5th: 10.6%

Moduły z wyższym bonusem liczone są w pierwszej kolejności, więc super drogi moduł dodający 11% obrażeń broni, będzie liczony za 100%, a zwykły dający 10% będzie traktowany jako drugi i doda tylko 86,9% ze swoich 10… w tym wypadku 8,69%.

Zazwyczaj nie stosuje się więcej niż 3 moduły dające ten sam efekt. Zazwyczaj…