GryEVE OnlineEVE Online 27: Używanie Wielu Hardenerów

EVE Online poradnik

EVE Online 27: Używanie Wielu Hardenerów

Zwiększając odporność tanku na konkretny rodzaj obrażeń możemy fitując statek użyć kilku hardenerów na tę samą odporność. Warto pamiętać, że poza stacking penalty, same hardenery dodają coraz mniej z każdym następnym zafitowanym.

Zgodnie ze wzorem:

nowaodporność =staraodporność+[(1-staraodporność)*(hardener*stackingpenalty)]

gdzie nowa odporność uzyskujemy po zafitowaniu nowego hardenera,

stara odporność to wartość przed zafitowaniem

hardener to wartość fitowanego modułu

W dużym uproszczeniu jeżeli statek ma odporność na EM 30% i chcemy zafitować hardener dodający 40%, to tak naprawdę do naszych 30% nie dodajemy 40%, tylko 40% z tego czego nasz obecny tank nie chroni…

=0.30+((1-0.30)*0.40)

Co nam daje do naszych 30% dodatkowe 28% czyli nowy tank po zafitowaniu ma 58%.

Ale zaraz chwila jeszcze stacking penalty! Jeżeli nasze nowe 28% jest drugim modułem, to dostajemy z niego tylko 86,9%,

Ostatecznie naszą nową odpornością będzie 54,3%, dużo więcej niż początkowe 30, ale sporo mniej niż zakładane przez większość 70.

Warto dodać, że uzyskanie odporności 99% jest kosmicznie trudne, a 100% niemożliwe. Jednak w większości przypadków odporność rzędu 90% jest i tak bardzo dobra.